Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Anketa

Jaký nábytek hledáte?

  Celkem hlasů: 0

  Reklamační řád


  1. Povinnosti kupujícího

  Kupující by si měl dodané zboží bezodkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží toto nahlásit nejpozději do 5 dnů prodejci. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.

  V případě uznání reklamece doporučujeme kupujícímu dohodnout termín vyzvednutí reklamovaného zboží minimálně 3 dny před jejím vyzvednutím.

  Kupující je povinen reklamované zboží řádně zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku běhěm přepravy (jestliže tak neučiní, na škody vzniklé během přepravy nebude brán zřetel!).


  2. Povinnosti prodávajícího

  O reklamaci prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží, (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady).

  Kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.

  Reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

  Nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat kupujícího k individuálnímu řešení reklamace.


  3. Způsob vyřízení reklamace

  Kupující je povinen uvést:

  • číslo objednávky
  • doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury)
  • vyplněný reklamační formulář
  • výstižný popis závad zboží (pokud máte možnost, přiložte fotografii)


  4. Záruční podmínky

  Záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.

  Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

  Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • poškozením zboží při manipulaci
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze
  • používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.


  5. Všeobecné podmínky

  Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

  Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit i jako záruční list.

  Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

  Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, měl by podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu.

  Reklamace bude vyřízena v souladu s paragrafem 19 Zákona o ochraně spotřebitele.